Postanowienie nr 46/GN/2021 z dnia 2021-01-20

Numer 46/GN/2021
Data ogłoszenia 2021-01-20
Treść postanowienia odmowa uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski
Podstawa prawna art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn zm.), w związku z art. 11 pkt 5 oraz art. 24 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.)

Załączniki

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony