Uchwała zarządu nr 1059/230/VI/2021 z dnia 2021-04-30

W sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dot. podziału województwa śląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.
podstawa prawna art. 41 ust 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668)

Załączniki

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony