Uchwała zarządu nr 1103/232/VI/2021 z dnia 2021-05-12

W sprawie Przyjęcia „Zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin z terenu Jury Krakowsko-Częstochowskiej w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki w 2021 roku”.
podstawa prawna art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.1668)

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony