Uchwała zarządu nr 1103/341/VI/2022 z dnia 2022-06-22

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji z siedzibą w Ustroniu
podstawa prawna art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 547 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 217 z późn. zm.), §1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 561), zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, (Dz.U. poz.561), oraz art. 58 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r., poz. 633 z późń.zm.).

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony