Uchwała Zarządu nr 1111/341/VI/2022 z dnia 2022-06-22

W sprawie przyjęcia aneksu nr 26 do umowy 2243/GP/2015 z dnia 28 września 2015 roku.
podstawa prawna art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 547 z późn. zm.) w związku z Uchwałą nr 876/336/VI/2022 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25.05.2022 roku w sprawie wykazania i przeznaczenia nadwyżki rekompensaty wykonawczej za rok 2021 udzielonej przez Województwo Śląskie Stadionowi Śląskiemu Sp. z o.o. na podstawie umowy wykonawczej nr 2243/GP/2015 z dnia 28 września 2015 roku.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony