Uchwała zarządu nr 1123/426/VI/2023 z dnia 2023-05-24

W sprawie odmowy wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności przyszłych przysługujących wykonawcy tj.: konsorcjum firm Naprzód Service sp. z o.o., Naprzód Hospital sp. z o.o. i Naprzód Marketing sp. z o.o., wobec „Repty” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach, wynikających z umowy nr DN-060(124)2023 z dnia 31.03.2023r, celem zabezpieczenia wierzytelności z tytułu kredytu, przysługujących PKO BP S.A. w Warszawie wobec Naprzód Service sp. z o.o. oraz dokonanie cesji zwrotnej tych wierzytelności, przez ww. Bank na rzecz wykonawcy.
podstawa prawna art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r., poz. 633 z późn.zm.).

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony