Uchwała zarządu nr 1135/343/VI/2022 z dnia 2022-06-29

W sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” spółka z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
podstawa prawna art. 41 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 547 z późn.zm.) oraz art. 412 § 1, § 2 i § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1526, z późn.zm.).

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony