Uchwała zarządu nr 1136/232/VI/2021 z dnia 2021-05-12

W sprawie zwiększenia wartości projektów w ramach RPO WSL 2014-2020
podstawa prawna Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. 2020 poz. 1668), art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3, art. 38 ust. 1 pkt 1; art. 52a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tj. Dz. U. 2020 poz. 818 z późn. zm.).

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony