Uchwała zarządu nr 1160/427/VI/2023 z dnia 2023-05-31

W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Zarębie – głównemu specjaliście w referacie nieruchomości drogowych Departamentu Komunikacji Regionalnej i Drogownictwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
podstawa prawna art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.) oraz art. 32, art. 33 § 1 i § 2, art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony