Uchwała zarządu nr 1161/130/VI/2020 z dnia 2020-05-27

W sprawie przyjęcia i skierowania projektu „Regionalnej Polityki Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2030” do konsultacji społecznych oraz wyrażenia zgody na podanie do publicznej wiadomości informacji o prowadzonych konsultacjach
podstawa prawna art. 11 ust. 1, 2 art. 41 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 512 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. 2019. poz.1295) w związku z uchwałą nr. 1880/278/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony