Uchwała zarządu nr 116/4/VII/2024 z dnia 2024-05-22

W sprawie udzielenia pełnomocnictw Zarządowi Województwa Śląskiego
podstawa prawna art. 41 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z2024 r. poz.566), art. 80a § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j Dz.U. z 2023 r. poz. 2383 z poźn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (t.j. Dz.U. 2018 poz. 562)

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony