Uchwała zarządu nr 1167/427/VI/2023 z dnia 2023-05-31

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz ostatecznej propozycji pokrycia z funduszu zapasowego straty netto za 2022 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
podstawa prawna art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 2094 ze zm.) w związku z § 6 ust. 3 pkt 5 Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach (nadanego Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/41/13/2017 z dnia 28.08.2017 r.).

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony