Uchwała zarządu nr 1171/130/VI/2020 z dnia 2020-05-27

W sprawie przyjęcia i skierowania projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko do konsultacji oraz podanie do publicznej wiadomości informacji o prowadzonych konsultacjach
podstawa prawna art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1 oraz art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.), art. 6, art. 14a ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.), art. 39, art. 54 ust. 1-2, art. 55 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz art. 166 ust. 2 pkt 1 Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.)

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony