Uchwała zarządu nr 117/4/VII/2024 z dnia 2024-05-22

W sprawie przyjęcia zasad opracowania bilansu skonsolidowanego oraz zakres dokumentacji konsolidacyjnej
podstawa prawna art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t. j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 566), rozdziału 6 ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości (t. j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.), § 29, § 33 ust. 4 i § 34 ust.4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego(…) (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz.342)

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony