Uchwała zarządu nr 1187/343/VI/2022 z dnia 2022-06-29

W sprawie zawarcia Aneksów do Porozumień z Gminami: Rudnik, Boronów
podstawa prawna art. 41 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 547 z późn. zm.), art. 19 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.), uchwały Sejmiku II/51/23/2006 z 28.08.2006 r. w sprawie powierzania Gminom lub Powiatom niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony