Uchwała zarządu nr 1195/346/VI/2022 z dnia 2022-07-06

W sprawie Zatwierdzenia listy rankingowej wniosków, złożonych w II naborze w zakresie infrastruktury ogrodowej, objętych dofinansowaniem oraz listy rankingowej wniosków oczekujących na dofinansowanie realizowanych z wykorzystaniem środków budżetowych województwa śląskiego uzyskiwanych z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
podstawa prawna art. 41 ust.1 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 547 z późn.zm.), art. 22 c ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj.: Dz. U. z 2021, poz. 1326 z późn. zm.), Zarządzenia nr 27/22 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu postępowania w sprawach związanych z wydatkowaniem dochodów budżetu Województwa Śląskiego uzyskiwanych na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz uchwały nr 293/313/VI/2022 z dnia 2 marca 2022 r. Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie finansowania środkami budżetu województwa śląskiego prac w zakresie ochrony, rekultywacji poprawy jakości gruntów rolnych.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony