Uchwała zarządu nr 1264/350/VI/2022 z dnia 2022-07-20

W sprawie przyjęcia i skierowania projektu dokumentu pn. Regionalny Plan Transportowy dla Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko do konsultacji społecznych oraz podanie do publicznej wiadomości informacji o prowadzonych konsultacjach
podstawa prawna art. 11 ust. 2 pkt 1, 2, 5, art 14 ust. 1 pkt 10 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 547 z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029)

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony