Uchwała zarządu nr 1303/263/V/2018 z dnia 2018-06-12

W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Mariuszowi Widziszowi – p.o. dyrektora Wydziału Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
podstawa prawna art. 41 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z poźn. zm.) oraz art. 412 § 1 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.1577 z późn. zm.)

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

Logo głównego BIP
Logo Śląskie
Powrót na początek strony