Uchwała zarządu nr 1315/263/V/2018 z dnia 2018-06-12

W sprawie wydania postanowienia o odmowie powołania i przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego na okoliczność ustalenia wydatków poniesionych w ramach zamówienia nr FZ-UG-3410-I-(9/2009) na nadzór inwestorski, w toczącym się postępowaniu wobec Beneficjenta – Gminy Ślemień
podstawa prawna art. 75 § 1, art. 78 § 1 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1257), art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 913) w zw. z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1376 z późn. zm.)

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

Logo głównego BIP
Logo Śląskie
Powrót na początek strony