Uchwała zarządu nr 1316/263/V/2018 z dnia 2018-06-12

W sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowych dla gmin: Ogrodzieniec, Włodowice, Niegowa, Olsztyn na dofinansowanie remontu ścieżek rowerowych na Szlaku Orlich Gniazd
podstawa prawna art. 8a, art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 913), art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.), art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1453 z późn. zm.)

Załączniki

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

Logo głównego BIP
Logo Śląskie
Powrót na początek strony