Uchwała zarządu nr 1342/263/V/2018 z dnia 2018-06-12

W sprawie zaopiniowania skorygowanego Szczegółowego planu wydatków inwestycyjnych na rok 2018 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku- Białej
podstawa prawna art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U 2018, poz.913 z późn.zm.), w związku z § 6 ust. 3 pkt 2 Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku- Białej (nadany Uchwałą Nr V/41/11/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 sierpnia 2017r.).

Załączniki

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

Logo głównego BIP
Logo Śląskie
Powrót na początek strony