Uchwała Zarządu nr 1384/239/VI/2021 z dnia 2021-06-09

W sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.10.03.03-24-069H/17-00 z 28 sierpnia 2018 r. dla projektu pn.: „Kompleksowa rewaloryzacja i modernizacja zabytkowej Hali “Kapelusz” z przeznaczeniem na Parkowe Centrum Kulturalne”, którego beneficjentem jest Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A.
podstawa prawna art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. 2020 r. poz. 1668), art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 818).

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony