Uchwała zarządu nr 1386/239/VI/2021 z dnia 2021-06-09

W sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu nr UDA- RPSL.08.03.02-2403A2/19-00
podstawa prawna Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1668z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 818) oraz § 35 ust 1. umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 nr UDA- RPSL.09.02.06-24-05H7/19-00 dnia 14 października 2020r.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony