Uchwała zarządu nr 1401/239/VI/2021 z dnia 2021-06-09

W sprawie podpisania umowy dotacji nr 81/2021/28/ZS/pl/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2023 – 2028 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”
podstawa prawna art. 41 ust. 1 oraz art. 41 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 1668)

Załączniki

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony