Uchwała zarządu nr 1405/239/VI/2021 z dnia 2021-06-09

W sprawie przyjęcia i zatwierdzenia planu pracy Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska na 2021 rok oraz sprawozdania z działalności w 2020 roku Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska.
podstawa prawna na podstawie: Art. 41 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz.1668), w związku z § 7 ust. 4 Statutu Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, nadanego Uchwałą Nr VI/27/2/2021 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 stycznia 2021 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony