Uchwała zarządu nr 1407/239/VI/2021 z dnia 2021-06-09

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż składnika majątku ruchomego Województwa Śląskiego będącego w zarządzie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach oraz udzielenia pełnomocnictwa Pani Hannie Pompie-Obońskiej – Dyrektorowi Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach
podstawa prawna art. 41 ust. 2 pkt 2 i art. 55 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz art. 95 i 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.)

Załączniki

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony