Uchwała zarządu nr 1412/239/VI/2021 z dnia 2021-06-09

W sprawie podpisania listu intencyjnego pomiędzy Gminą Świętochłowice a Województwem Śląskim w sprawie współdziałania na rzecz utworzenia i prowadzenia instytucji kultury pod nazwą „Miejsce Pamięci i Pojednania Zgoda” jako wspólnej instytucji kultury
podstawa prawna art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), art. 21 ust. 1 pkt. ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)

Załączniki

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony