Uchwała zarządu nr 155/393/VI/2023 z dnia 2023-01-25

W sprawie zatwierdzenia rocznych planów finansowych na 2023 rok Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej, Częstochowie i Katowicach
podstawa prawna art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2094) w związku z § 6 ust. 3 pkt 1 Statutów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej, Częstochowie i Katowicach (nadanych Uchwałami Sejmiku Województwa Śląskiego nr VI/10/16/2019 z dnia 24.06.2019 r., nr V/41/12/2017 z dnia 28.08.2017 r., nr V/41/13/2017 z dnia 28.08.2017 r.)

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony