Uchwała zarządu nr 1582/269/V/2018 z dnia 2018-07-04

W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Arkadiuszowi Matjasińskiemu – głównemu specjaliście w referacie informatyki Wydziału Organizacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
podstawa prawna art. 41 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2018 r., poz. 913 z póżn. zm.)

Załączniki

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

Logo głównego BIP
Logo Śląskie
Powrót na początek strony