Uchwała Zarządu nr 1590/246/VI/2021 z dnia 2021-06-30

W sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia harmonogramu III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w 2021 roku.
podstawa prawna art. 41 ust. 1 i art. 10a ust. 3-5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), § 6 Regulaminu Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego, stanowiącego załącznik do uchwały nr VI/30/6/2021 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Województwa Śląskiego (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1872).

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony