Uchwała zarządu nr 1592/271/V/2018 z dnia 2018-07-10

W sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1405/264/V/2018 z dnia 19.06.2018 roku
podstawa prawna art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j.: Dz. U. z . z 2018 r., poz. 913); art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2; art. 38 ust. 1 pkt 1; art. 40, art. 41 ust. 1 i 2 pkt 4 oraz ust. 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.)

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

Logo głównego BIP
Logo Śląskie
Powrót na początek strony