Uchwała zarządu nr 1593/271/V/2018 z dnia 2018-07-10

W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie ROPS do konkursu nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-262/18 oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrekcji ROPS do podejmowania czynności związanych z realizacją projektu
podstawa prawna art. 41 ust. 1 oraz art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 913 ze zm.).

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

Logo głównego BIP
Logo Śląskie
Powrót na początek strony