Uchwała zarządu nr 1608/271/V/2018 z dnia 2018-07-10

W sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich. 2018.07 część ZDW i GIP
podstawa prawna art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zmianami), w związku z uchwałą nr V/48/2/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie: budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok.

Załączniki

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

Logo głównego BIP
Logo Śląskie
Powrót na początek strony