Uchwała zarządu nr 1612/271/V/2018 z dnia 2018-07-10

W sprawie zawarcia Porozumienia z Miastem Racibórz
podstawa prawna art. 11 ust. 2 pkt 2 oraz art. 41 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.), w związku z art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 75 ust. 1 i ust. 6 oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)

Załączniki

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

Logo głównego BIP
Logo Śląskie
Powrót na początek strony