Uchwała zarządu nr 1631/130/V/2016 z dnia 2016-08-04

W sprawie Ustalenia składników wynagrodzenia dla Pana Krzysztofa Kowalika p.o. dyrektora Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach.
podstawa prawna art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.), art. 68 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) art. 46 ust. 3 w związku z art. 49 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.), art. 2 pkt 10, art. 6 ust. 1, art. 8 pkt 10 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2099) oraz zasad ustalania wysokości wynagrodzenia dyrektorów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej określonych uchwałą nr 478/351/II/2006 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21 marca 2006 r. ze zmianami.

Załączniki

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony