Uchwała zarządu nr 1632/131/V/2016 z dnia 2016-08-09

W sprawie Zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 284/93/V/2016 z dnia 16.02.2016r. o przystąpieniu do opracowania dokumentu oraz określenia zasad, trybu i ramowego harmonogramu prac nad Koncepcją polityki przeciwdziałania negatywnym zmianom demograficznym, depopulacji i starzeniu się społeczeństwa.
podstawa prawna art. 14 ust. 1 pkt 2, 4, 5, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 486), art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 383).

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony