Uchwała zarządu nr 165/99/VI/2020 z dnia 2020-01-29

Uchwała nr 165/99/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29.01.2020 r. w sprawie: wskazania kwoty środków na realizację Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego, do zabezpieczenia w projekcie budżetu Województwa na 2021 rok

W sprawie wskazania kwoty środków na realizację Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego, do zabezpieczenia w projekcie budżetu Województwa na 2021 rok
podstawa prawna art. 41 ust. 1 i art. 10a ust. 3–5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, z późn. zm.), § 2 ust. 1–2, 4 i 5 Regulaminu Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego, stanowiącego załącznik do uchwały nr V/59/2/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Województwa Śląskiego (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r. poz. 5919)

Załączniki

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony