Uchwała zarządu nr 1660/131/V/2016 z dnia 2016-08-09

W sprawie Zawarcia Aneksu do Umowy z Gminą Zebrzydowice.
podstawa prawna art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 486), art. 6 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (teks jednolity Dz. U. z 2015 poz. 513 z późn. zmianami) i art. 220 i 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami).

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony