Uchwała zarządu nr 1682/363/VI/2022 z dnia 2022-09-21

W sprawie rozstrzygnięcia Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim w 2022 roku – edukacja publiczna
podstawa prawna art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 547 ze zm.), art. 14, 15 i 17 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1608), w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (Dz. U. z 2021 r., poz. 642), art. 2 ust. 1 pkt 1-2, 4 i 6-7, art. 4 oraz art. 93 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 ze zm.), art. 2 ust. 1 pkt 1 oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2050 ze zm.), Uchwałą nr VI/44/4/2022 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030, Uchwałą nr 1378/354/VI/2022 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 3 sierpnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim w 2022 roku – edukacja publiczna oraz Uchwałą nr 986/338/VI/2022 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 8 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach ogłoszonych w 2022 roku przez Zarząd Województwa Śląskiego konkursów ofert na realizację zadań Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030 oraz powołania komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach powyższych konkursów

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony