Uchwała zarządu nr 1707/255/VI/2021 z dnia 2021-07-21

W sprawie ustalenia składników wynagrodzenia dla Pana Ryszarda Macura wyznaczonego do pełnienia obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej
podstawa prawna art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.), art. 68 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1320), w związku z art. 46 ust. 3 i 3a oraz art. 49 ust. 6a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 711), art. 2 pkt 10, art. 6 ust. 1, art. 8 pkt 10 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 2136) oraz zasad ustalania wysokości wynagrodzenia dyrektorów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie określonych uchwałą nr 2843/88/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. ze zmianami.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony