Uchwała zarządu nr 1715/363/VI/2022 z dnia 2022-09-21

W sprawie zmiany Uchwały nr 552/104/V/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Województwa Śląskiego do pełnienia funkcji członka i zastępcy członka z prawem głosu w Euroregionalnym Komitecie Sterującym Funduszu Mikroprojektów Interreg V-A Republika Czeska – Polska w Euroregionie Śląsk Cieszyński i w Euroregionie Beskidy.
podstawa prawna art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 547 z późn. zm.).

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony