Uchwała zarządu nr 1722/255/VI/2021 z dnia 2021-07-21

W sprawie przyjęcia Regulaminu komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach ogłoszonych w 2021 roku przez Zarząd Województwa Śląskiego konkursów ofert na realizację zadań Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2021-2030 oraz powołania komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach powyższych konkursów
podstawa prawna art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.) w związku art. 14 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 183 ze zm.) i Uchwałą nr VI/34/10/2021 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2021-2030

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony