Uchwała zarządu nr 1726/255/VI/2021 z dnia 2021-07-21

W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Barbarze Kubiak - Zastępcy Dyrektora Departamentu Projektów Regionalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
podstawa prawna art. 41 ust. 1 oraz art. 57 ust.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z pózn.zm.)

Załączniki

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony