Uchwała zarządu nr 1726/441/VI/2023 z dnia 2023-08-09

W sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty „Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS – I edycja” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 oraz poddania go procedurze konsultacji.
podstawa prawna art. 41 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2094, z późn. zm.), art. 90t ust. 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity :Dz. U. z 2022 r. poz. 2230), art. 5 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz uchwały nr IV/3/7/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Zasad i trybu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 30, poz. 542 oraz Nr 87, poz. 1619)

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony