Uchwała zarządu nr 1755/365/VI/2022 z dnia 2022-09-27

W sprawie Wyrażenia zgody przez Zarząd Województwa Śląskiego na zainicjowanie przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego projektu pn. „Ochrona i zachowanie cennych typów siedlisk przyrodniczych oraz miejsc występowania rzadkich gatunków ptaków w Beskidach Zachodnich” (LIFE Carpathians) oraz na złożenie wniosków na dofinansowanie projektu do: - Komisji Europejskiej w ramach Programu LIFE Obszar Środowisko, Podprogram: Przyroda i różnorodność biologiczna, Typ projektu: Standard Action Projects – Projekty Działań Standardowych (SAP) „tradycyjne projekty LIFE” (LIFE-2022-SAP-NAT) - Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach działania „Współfinansowanie programu LIFE” Część 1) Wsparcie krajowe projektów LIFE w perspektywie finansowej 2021-2027.
podstawa prawna Art. 41 ust. 1 oraz art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 547 z późn. zm.)

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony