Uchwała zarządu nr 1793/442/VI/2023 z dnia 2023-08-16

W sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie nadania Statutu Młodzieżowemu Sejmikowi Województwa Śląskiego oraz przeprowadzenia konsultacji
podstawa prawna art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2094 z późn. zm.), art. 5 ust. 2 pkt 3 i 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2023 r. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz uchwały nr IV/3/7/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Zasad i trybu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 30, poz. 543 oraz Nr 87, poz. 1619)

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony