Uchwała Zarządu nr 1818/159/VI/2020 z dnia 2020-08-19

W sprawie zatwierdzenia listy rankingowej placówek przedszkolnych zakwalifikowanych do udziału w kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” – II edycja.
podstawa prawna Art. 14 ust. 1 pkt 8, art. 41 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 512, z późn. zm.), Art. 220 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Uchwała nr VI/21/12/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego” mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji

Załączniki

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony