Uchwała zarządu nr 1911/446/VI/2023 z dnia 2023-09-14

W sprawie zmiany uchwały nr 293/101/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 5.02.2020 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
podstawa prawna art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 poz. 2094 z późn. zm.), art. 48 ust. 6 pkt 2 lit. b) tiret drugie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 991 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 3 pkt. 2) lit. b) Statutu przyjętego uchwałą Nr V/12/28/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21.09.2015 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Państwowemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (tekst jednolity: Dz.U. Województwa Śląskiego z 28.09.2021 r., poz. 6060).

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony