Uchwała zarządu nr 1942/265/VI/2021 z dnia 2021-08-25

W sprawie Zatwierdzenia listy rankingowej wniosków objętych refundacją dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych, realizowanych z wykorzystaniem środków budżetowych województwa śląskiego uzyskiwanych z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
podstawa prawna art. 41 ust.1 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj: Dz.U. z 2020, poz. 1668 z późn.zm.), art. 22 c ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj: Dz. U. z 2021, poz. 1326.), Zarządzenia Marszałka Województwa Śląskiego nr 82/21 z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu postępowania w sprawach związanych z wydatkowaniem dochodów bu-dżetu Województwa Śląskiego uzyskiwanych na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz uchwały nr 183/16/IV/2011 z dnia 1 lutego 2011 r. Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie finansowania środkami budżetu województwa śląskiego prac w zakresie ochrony, rekultywacji poprawy jakości gruntów rolnych, zmienioną uchwałą nr 319/241/V/2018 z dnia 13 lutego 2018 r. Zarządu Województwa Śląskiego oraz uchwałą nr 1703/253/VI/2021 z dnia 15 lipca 2021 r. Zarządu Województwa Śląskiego.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony