Uchwała zarządu nr 1962/105/III/2007 z dnia 2007-10-23

W sprawie zmiany uchwały własnej nr 25/2/III/2006 z dnia 5.12.2006 roku w sprawie pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
podstawa prawna art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z póĽniejszymi zmianami) oraz pkt. 1.2 „Wytycznych dla Wnioskodawców pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw województwa śląskiego w ramach instrumentu Linia pożyczek dla mśp – etap II”

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony